RAJASTHAN BIODIVERSITY BOARD
Chairman Member Secretary
Sh. P. K. Merkap
Rajasthan Biodiversity Board,
Plot No.7, Dwarakapuri,
Jamanlal Bajaj Marg, C-Scheme
Jaipur, Rajasthan- 302 001
Phone: 09414039653
Shri. Deepak Bhatnagar,IFS,
Member Secretary
Rajasthan Biodiversity Board,
Environment Department,
Plot No:7,Dwarakapuri
Jamanlal Bajaj Marg, C- Scheme ,
Jaipur, Rajasthan 302001.